"MIROX company" D.O.O. - VISOKOGRADNJA

IZGRADNJA KOLEKTIVNOG STAMBENOG OBJEKTA PG ZAVRŠENO

Iizgradnja AB konstrukcije kolektivnog stambenog objekta u Podgorici, BGP 5000m2, 2014. godine.

€0
Amenities
check also our

Feautred offers