Pretraži

DJELATNOSTI

GRAĐENJE

Izvođenje objekata u visokogradnji, niskogradnji i hidrogranji.

SANACIJA I ADAPTACIJA

Rekonstrukcija i dogradnja postojećih objekata.

PRODAJA I IZNAJMLJIVANJE

Građevinske opreme (kranovi, skele, podupirača...) mašina i alata

PROJEKTOVANJE I INŽENJERING

Uvođenje energetske efikasnosti i sistema ekoloških klimatizacija.

CONSULTING

Poboljašavanje sistema rada na principima kvaliteta i međunarodnim standardima.

UVOZ I DISTRIBUCIJA

Vršimo usluge uvoza i distribucije građevinske opreme i materijala.

PARTNERI