IZGRADNJA TURISTIČKOG NASELJA “ALLURE PALAZZI”

Izgradnja armirano betonske konstrukcije objekata tri depadanasa i hotela 2017 godine. BGP sva četiri objekata iznosi 8.500 m2.   [vc_btn [...]

IZGRADNJA KONSTRUKCIJE MARINE „LUŠTICA BAY“

Izgradnja AB konstrukcije bioprečistača, trafostanice i potpornih zidova kao i radova na uređenju terena objekata u okviru "Luštica Bay", 2015 - 2016. [...]

Pretraži

DJELATNOSTI

GRAĐENJE

Izvođenje objekata u visokogradnji, niskogradnji i hidrogranji.

SANACIJA I ADAPTACIJA

Rekonstrukcija i dogradnja postojećih objekata.

PRODAJA I IZNAJMLJIVANJE

Građevinske opreme (kranovi, skele, podupirača...) mašina i alata

PROJEKTOVANJE I INŽENJERING

Uvođenje energetske efikasnosti i sistema ekoloških klimatizacija.

CONSULTING

Poboljašavanje sistema rada na principima kvaliteta i međunarodnim standardima.

UVOZ I DISTRIBUCIJA

Vršimo usluge uvoza i distribucije građevinske opreme i materijala.

PARTNERI