"MIROX company" D.O.O. - PRODAJA I IZNAJMLJIVANJE, VISOKOGRADNJA

IZGRADNJA HOTELA “RUŽA VJETROVA” DOBRE VODE ZAVRŠENO

Bar – Izgradnja objekta Ruže Vjetrova u opštini Bar, na lokaciji Dobre Vode.
Izgradnja armirano betonske konstrukcije objekta bgp 1471m2, 2016. godine.

€0
Amenities
check also our

Feautred offers