"MIROX company" D.O.O. - VISOKOGRADNJA

IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA A-10 U BARU ZAVRŠENO

Izgradnja AB konstrukcije stambenog objekta u Baru, investitora CFSSI.
Površine od 23,814 m2.
Završetak radova jul 2012. godine.

€0
Amenities
check also our

Feautred offers