"MIROX company" D.O.O. - VISOKOGRADNJA

IZGRADNJA TURISTIČKOG NASELJA “HUMA BAY” ZAVRŠENO

Izgradnja armirano betonske konstrukcije objekata tri depadanasa i hotela 2017 godine.
BGP sva četiri objekata iznosi 8.500 m2.

 

€0
Amenities
check also our

Feautred offers