"MIROX company" D.O.O. - HIDROGRADNJA, INŽENJERING I PROJEKTOVANJE, NISKOGRADNJA

“LAVANDER BAY” BIOPREČISTAČ I UREĐENJE TERENA ZAVRŠENO

Izgradnja AB konstrukcije bioprečistača, potpornih zidova, fontane, kao i radova na uređenju terena objekata u okviru “Lavander Bay”, 2014 – 2015. godina

€0
Amenities
check also our

Feautred offers