"MIROX company" D.O.O. - VISOKOGRADNJA

IZGRADNJA HOTELA “ŽAGER” BIJELA U TOKU

Izgradnja objekta hotela Žager u opštini Herceg Novi, na lokaciji Bijela.
Izgradnja armirano betonske konstrukcije objekta bgp 7000m2, 2016. godine.

€0
Amenities
check also our

Feautred offers