"MIROX company" D.O.O. - VISOKOGRADNJA

IZGRADNJA PRIVATNE KUĆE U BIJELOJ ZAVRŠENO

Izgradnja privatne kuće u opštini Herceg Novi, na lokaciji Bijela.
Izgradnja armirano betonske konstrukcije objekta, 2016. godine.

€0
Amenities
check also our

Feautred offers